Filosofia i objectius

Què vol ASIA?

Construir un projecte conjunt perquè les persones amb aquest trastorn puguin gaudir d'una millor qualitat de vida; cal deixar enrere els prejudicis i aconseguir que la Incontinència Fecal (I.F) deixi de ser un trastorn mut - els pacient l'oculten-, sord - les institucions no fan eco- i cec, perquè molts professionals de la medicina desconeixen com fer la detecció i els tractaments.


Què fa ASIA?

Per aconseguir la seva missió, l'associació realitza les següents activitats: 

  • Orientar i donar suport als pacients amb Incontinència Anal
  • Organitzar esdeveniments i actes per informar i sensibilitzar a les persones. 
  • Buscar finançament públic i privat per a dur a terme els actes de l'associació i promoure la recerca. 

Què pots fer tu?

Per a desenvolupar l'activitat de l'associació i aconseguir la seva missió, necessitem tota l'ajuda possible de persones, entitats o empreses que vulguin col·laborar en aquest projecte. Com es pot col·laborar amb l'associació? 

Col·laborant amb ASIA contribuiran a tirar endavant aquesta associació i així millorar la vida de les persones que pateixen Incontinència Anal i promoure la recerca.