Trobada de Pacients a Saragossa

26/09/2019
ASIA

Data, 19 setembre.
Lloc, Centre Joaquin Roncal.
C/ San Braulio 5 Saragossa.

Contentes per la participació de pacients i del gran reso en la comunitat sanitària.

 

En aquest enllaç, podreu escoltar l'informació de ràdio Aragó que va fer d'ASIA

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.aragonradio.es%2Fpodcast%2Femision%2Fcita-con-el-medico-la-incontinencia-anal&;data=02%7C01%7C%7C638757b644494c159ff608d73c585b38%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637044222489139345&sdata=mzSMHsht21%2Fc2c3VFDtzDPjgi7xdcYK31fy%2Fo8JwA%2BY%3D&reserved=0