SUPPORT IN CONTINENCE

17/11/2020
ASIA

Asia s'uneix per a crear una plataforma on els pacients tindran un lloc de trobada i podran ser part d'una comunitat mundial i solidària. Està en anglès, però pròximament estarà en espanyol també. Continuem treballant per a ajudar als qui sofreixen en silenci.

https://www.supportincontinence.org/