Molt interesant entrevista a Juan Carles March, Pres. Escuela de pacientes andaluza

07/06/2020
ASIA

https://www.escueladepacientes.es/images/audio/podcasts/podcast-50.mp3

Tambe podeu clicar l'enllaç del notra tweeter