Jornada Incontinència fecal i presentació delegació ASIA Valencia

02/03/2020
ASIA

Jornada d'incontinència fecal i presentació de la delegació i delegada a València

La jornada es va organitzar amb l'il·lustríssim col·legi farmacèutic de València (Micof), amb la participació d'ASIA.

Dirigit als professionals de farmàcia, amb la col·laboració de Medtronic i Coloplast.

Va ser una jornada l'objectiu de la qual era informar sobre de com detectar la incontinència anal en l'àmbit de l'oficina de farmàcia, i conèixer els recursos per al seu diagnostico i tractament... va ser com no pot ser d'una altra manera, genial.

Vam tenir al nostre costat els ponents

Àngels Roca presidenta d'ASIA

Glòria Fos delegada ASIA València

Dr. Jose Vicente Roig Cirurgià colorectal centre europeu cirurgià colorectal hospital Nisa 9 d'octubre

Dr. Rafael Alós cirurgià colorectal hosp universitari politècnic La Fe

Dr. Salvador Arlandis uròleg Hospital universitari politècnic La Fe

Dr. Carlos Gutierrez Cirurgià pediàtric Hospital Universitari politècnic La Fe

Dra. Monica Millán Cirurgiana Colorectal Hospital Universitari politecnic La Fe

Eva Garcia Infermera Hospital Universitari politecnic La Fe

Ana Soler Especialista en rehabilitació Hospital Univesitari politecnic La Fe