CONVENI SERMEF/ASIA

24/01/2022
ASIA

Asia i Sermef, "Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física" han signat un conveni de col·laboració.

Si voleu llegir el conveni signat en tots els seus punts, ho podeu fer en l'apartat CONVENIS DE COL·LABORACIÓ