ASIA A LA ESCUELA DE SALUD DE MURCIA

14/02/2020
ASIA

L'Escola de Salut de la Regió de Múrcia té com a funció primordial oferir un coneixement rigorós i fiable perquè les persones coneguin millor els aspectes relacionats amb la salut i la malaltia.
Vam tenir una reunió amb el President Dr. Jesús Àngel Sánchez i amb la coordinadora de treball Pilar Serrano, per a demanar-los que ens ajudessin a donar a conèixer la nostra associació, ja que la nostra patologia és molt desconeguda.
Vam tenir la gran alegria, ja que ens van obrir les seves portes de bat a bat per ajudar-nos en tot el que estigui a les seves mans, en principi ja tenim un objectiu en comú, ajudar els pacients a fer visible aquesta patologia
Tenen una estreta col·laboració entre institucions, organitzacions i amb les associacions ciutadanes que comparteixen l'objectiu de millorar la salut dels ciutadans.
Així mateix, forma també part de la Xarxa d'Escoles de Salut per a la Ciutadania, en connexió amb les Escoles de Salut i de Pacients d'altres Comunitats Autònomes.
Només dir... moltes gràcies!!!