ACORD AMB LA CONSELLERIA DE SANITAT VALENCIANA

20/12/2019
ASIA


Aquest 16 de desembre hem mantingut una reunió amb la Dra. Amparo Esteban subdirectora del CONSELL SANITARI DE VALÈNCIA i el Dr. Jesus Larruga CAP DE SERVEI DE Prestació Farmacèutica.
Sortim amb el compromís adquirit de donar la màxima visibilitat a aquesta la nostra patologia, tan desconeguda i amagada per la majoria.
D'ací a poc temps, tindrem notícies per fer una segona reunió per definir amb mes concreció les línies d'actuació i ho farem novament amb la Dra. Amparo Esteban i la cap d'estudis la Sra. Angela Tomas.
I per descomptat, encantades i agraïdes pel tracte rebut.