Consells alimentaris

La incontinència fecal és la incapacitat de no controlar l’evacuació intestinal o defecació.

Símptomes

Els símptomes més freqüents són: ganes de defecar contínues, no aguantar fins arribar al bany o pèrdua inesperada de femta.

Causes

Las causes que provoquen la incontinència fecal són varies (lesió muscular, pèrdua de la capacitat d’emmagatzematge..) encara que les alteracions més freqüents que es relacionen amb l’alimentació són: el restrenyiment i la diarrea.

El restrenyiment, si perdura en el temps, causa un augment de l’elasticitat de les parets del recte debilitant així la musculatura d’aquest. Així doncs es pot arribar a generar una incapacitat per aguantar la femta abans no s’arriba al bany.

La diarrea al ser més líquida i ocupar més ràpidament la capacitat del recta és més difícil de controlar-la, tot i pels pacients que no tenen incontinència fecal. Si persisteix en el temps pot provocar dèficits vitamínics i de minerals.

Tractament nutricional

El tractament nutricional, per tal de tenir un millor resultat, sol anar acompanyat d’altres tipus de tractaments com poden ser el farmacològic o la rehabilitació intestinal.

L’objectiu principal del tractament nutricional consisteix en tenir cura dels aliments amb fibra, ja que seran aquests els que variaran la consistència de la femta i la velocitat d’evacuació.

Hi ha dos tipus de fibra:

La soluble, que inclou pectines, gomes i mucílags. Aquesta té una gran capacitat d’absorbir aigua i de formar gels, per tant ens ajudaran a controlar la diarrea ja que augmenta el volum de la femta i la velocitat de la seva evacuació. Alguns aliments rics en fibra soluble són: l’arròs, la compota de poma o els flocs de civada entre d’altres.

La insoluble, inclou cel·lulosa, hemicel·lulosa i lignina. Aquest tipus de fibra no es pot digerir, per tant fa augmentar el volum de la femta així com la velocitat del trànsit intestinal. És adequada en casos de restrenyiment però sempre combinada amb fibra de tipus soluble per facilitar l’evacuació. La podem trobar en aliments integrals com el pa, cereals integrals, en verdures i hortalisses o en la pell de les fruites, entre d’altres.

Segons els símptomes digestius que es presentin caldrà optar per una fibra o per una altra. En el cas dels pacients amb diarrea, caldria escollir aliments amb fibra soluble per tal de compactar la femta i disminuir la velocitat d’evacuació.

Recomanacions generals

  • Procuri fer ingestes de poc volum i repartides al llarg del dia (esmorzar, mig matí, dinar, berenar, sopar i ressopó). D’aquesta manera evitarà contraccions intestinals més fortes que podrien desencadenar amb un episodi de diarrea.
  • Els líquids s’haurien de prendre entre els àpats, 30 minuts abans o desprès, per tal de facilitar el seu trànsit. La millor opció sempre serà l’aigua. Cal prendre amb moderació les begudes amb gas, les ensucrades, les alcohòliques o les que contenen cafeïna. La ingesta recomanada de líquids en aquests casos és de 2 litres al dia, en forma d’aigua o en els casos de diarrees molt severes es poden consumir begudes isotòniques. D’aquesta manera s’evita una possible deshidratació.
  • Identifiqui el tipus de fibra que li es més beneficiosa segons els seus símptomes i introdueixi-la de forma progressiva per evitar una possible reacció inversa.

 


Descarga el quadre alimentari


 

Montse Ibarra Rubio

Dietista-Nutricionista de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa

Sonia Martínez Cano

Dietista-Nutricionista del Consorci Sanitari de Terrassa