TROBADA MULTIDISPLICINÀRIA de SANITARIS i PACIENTS

MADRID

GENER 2019 

La Fundación para la Adherencia al TratamientoFUNDOAT, ha organitzat amb el suport del Foro Espanyol de Pacientes (FEP) i la Alianza General de Pacientes (AGP) la 1a trobada multidisciplinària de professionals sanitaris i pacients, que ha tingut lloc a la REAL ACADÈMIA NACIONAL de MEDICINA a MADRID, i a la que ASIA ha estat amablement convidada.

Els màxims responsables de les grans plataformes d’associacions de pacients repassaven i debatien juntament amb els professionals sanitaris implicats directament en els temes d’adherencia, cronicitat, prevenció i estils de vida, l’estat actual, els objectius a conquerir i les necessitats dels pacients.

La raó fonamental d’això estiba en la gran freqüència en la qual els professionals (metges, farmacèutics i infermers) obvien o almenys no prenen suficientment en consideració als qui realment som els protagonistes, els pacients.

Un oblit en què també cauen amb més freqüència del desitjable les mateixes administracions sanitàries.

El professor José Manuel Ribera president d’honor i fundador president del COMITE CIENTIFICO GRUPO OAT va assegurar que tenen interès a minimitzar en un futur immediat totes aquestes qüestions, i d’aquí surt el compromís que aquesta jornada tingui vocació de continuat.

Cartell de la jornada