CONFERÈNCIA A TERRASSA: VISIÓ DE CIUTAT, DIÀLEG DE FUTUR.

 

TERRASSA

MAIG 2018

 

Terrassa  és una ciutat metropolitana i, com a tal ha de tenir plaça en els fòrums on es prenen les decisions de futur que l’afecten. Així ho ha exposat l’exelentisim alcalde Alfredo Vega en el Vapor Universitari, durant la seva primera conferència institucional com a primera autoritat municipal des que assumís el càrrec, fa just mig any.

Vega defensa que Terrassa ha d’estar present a la regió metropolitana i ser subjecte actiu en la presa de decisions, la planificació i els debats de futur de la regió metropolitana de Barcelona, tot això sense renunciar a la potent identitat de Terrassa, que ha arribat el moment que impulsi, va dir Vega, una marca de ciutat fonamentada en singularitats com la universitat, la cultura, l’hoquei, la salut, el patrimoni, l’audiovisual i la seva immensa creativitat.
Competir globalment, cooperant localment, és el paradigma que inspira una de les cinc propostes que defineixen el model de futur per a la ciutat que planteja l’alcalde Vega. L’avenir digital i la Terrassa 5.0, els reptes socials, el creixement econòmic i la sostenibilitat, a més de la vocació metropolitana configuren un guió de futur a deu anys vista, pensant en la Terrassa de l’any 2030.

VISTA GENERAL DE LA SALA D’ACTES