ASIA inicia el Programa en Atenció Primària

Terrassa

16 gener 2016

ASIA impartirà el primer curs de millora en la detecció i tractament de la incontinència fecal en l’Atenció Primària al personal sanitari del Consorci Sanitari de l’Anoia

 El proper dia 25 de gener de 13-15h ASIA inicia el programa de millora en la detecció i tractament de la incontinència fecal en l’Atenció Primària al personal sanitari del Consorci Sanitari de l’Anoia.

La IF es considera el principal o un dels principals motius per a la necessitat d’atenció de personal sanitari i cuidadors, i és la segona causa d’internament de persones grans en residències. La incontinència anal és una patologia multifactorial i infradiagnosticada. La IF provoca vergonya, ansietat, depressió, i altera els hàbits de vida dels pacients, fins a l’extrem de no sortir del domicili en els casos severs.

Els sistemes d’actuació en Atenció Primària no són eficients per a la detecció i el tractament de la incontinència fecal degut a que el personal sanitari desconeix com fer la detecció, valoració i tractament d’aquesta simptomatologia. En aquelles ocasions en què es detecta la necessitat de derivar el pacient a un especialista, freqüentment el personal sanitari d’Atenció Primària en desconeixen els protocols o seqüències de derivació.

Des del punt de vista dels professionals d’AP resulta molt complicat identificar els pacients que no exposen els seus símptomes.

El programa que es proposa pretén abordar també aquests aspectes: la millora de la detecció, el correcte tractament de la IF en AP i la creació de protocols de derivació que facilitin el pas dels pacients que ho requereixin a atenció especialitzada.

L’objectiu principal del projecte seria identificar persones, que es visiti en els Centre d’Atenció Primària, que per qualsevol motiu clínic presentin una alteració en l’hàbit defecatori que els produeixi Incontinència Fecal

Els objectius específics són:

  1. Avaluar els resultats obtinguts amb la presencia d’un cartell en el CAP, subministrat per ASIA, on s’informa de l’existència d’aquesta patologia tant amagada i on es recomana que es consulti amb un facultatiu d’atenció primària per fer-ne el reconeixement i posterior tractament o derivació.
  2. Aconseguir que els pacients detectats amb alteracions en l’àmbit defecatori lleu siguin tractats directament pel personal sanitari del CAP a base de canvis en la seva dieta alimentària o formació en la millora de les maniobres defecatòries diàries.
  3. Aconseguir que els pacients que presentin una IF de major grau degut a diarrees agudes o lesions del canal anal degut al part, estrenyiment, etc. puguin ser derivats al Centre Hospitalari més proper on hi hagi un metge especialitzat o equip mèdic que pugui tractar específicament el cas de cada pacient.

Les entitats que col·laboren en l’execució del projecte són:

  1. Associació per a la Incontinència anal (ASIA).
  2. Institut Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya a través del Centre d’Atenció Primària, Consorcis sanitaris comarcals, etc.
  3. Equip mèdic de l’Hospital de referència.
  4. Empreses del món sanitari que col·laboren amb ASIA.

El programa s’ha iniciat al setembre del 2016 i s’espera finalitzar el desembre del 2020 amb la formació dels Centres d’Atenció Primària de tota Catalunya. A la ciutat de Terrassa des del any 2013 i fins març del 2016 es va fer la formació gràcies a l’interès i dedicació dels metges especialistes en Coloproctologia del Consorci sanitari de Terrassa i l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa. A finals d’any ASIA va repartir 75 cartells se sensibilització per a tots els Centres d’Atenció Primària adscrits aquests dos Hospitals així com a tots els Centres cívics de la Ciutat. Aquest cartell recomana a totes les persones que pateixen incontinència fecal a que en parlin i consultin amb el seu metge per tal de trobar la solució més adequada a cada cas. Això va ser possible gràcies a la subvenció rebuda per l’Àrea de salut de l’Ajuntament de Terrassa.

Altres comunitats de l’Estat Espanyol, com Astúries i Aragó, han manifestat també el seu interès en implementar aquest programa en breu.

Portada programa Igualada 1 Programa Igualada 2